63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Krynica Zdrój, 17-22.09.2017

.

Dla autorów

Nadsyłanie i kwalifikacja prac

Referaty na część problemową Konferencji są zamawiane indywidualnie. Autor przygotowuje pełną wersję referatu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej.


Wszystkie referaty nadesłane na część ogólną Konferencji zostaną zrecenzowane dwustopniowo. Do wstępnej recenzji Autor przesyła referat do Komisji Nauki właściwych Oddziałów PZITB w 3 egzemplarzach wraz z płytą CD. Ostatecznnej kwalifikacji prac do druku dokona Komitet Naukowy Konferencji. Warunkiem wydrukowania pracy jest wniesienie przez Autora lub jednego ze współautorów pełnej opłaty konferencyjnej w terminie do 28.06.2017 r.

WYDAWNICTWA KONFERENCYJNE

Przewiduje się wydanie materiałów konferencyjnych w formie monografii z części problemowej Konferencji.


Referaty z części ogólnej zostaną wydane w punktowanych czasopismach.

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture zawiera następującą tematykę:

  • konstrukcje betonowe
  • konstrukcje metalowe
  • mechanika konstrukcji i materiałów

Materiały Budowlane zawierają następującą tematykę:

  • budownictwo ogólne
  • fizyka budowli
  • inżynieria materiałów budowlanych
  • inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Acta Scientiarum Polonorum: seria Architectura zawiera następującą tematykę:

  • geotechnika
  • budownictwo hydrotechniczne
  • inżynieria komunikacyjna

Referaty należy przygotować zgodnie z wytycznymi właściwymi dla danego wydawnictwa.

Decyzję, w którym czasopiśmie ostatecznie opublikowany zostanie referat podejmie Komitet Naukowy Konferencji Krynica 2017.

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI

Pobierz plik .PDF WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI

Pobierz plik .JPG LOGO KONFERENCJA KRYNICA 2017

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA REFERATÓW

Przewodniczący Komisji Nauki PZITB 2017

Miasto

Przewodniczący Komisji Nauki PZITB

Instytucja

Adres

Kontakt

Białystok

dr inż. Barbara SADOWSKA-BURACZEWSKA

Politechnika Białostocka

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

ul. Wiejska 45E

15-351 Białystok

tel. (85) 746 95 60

tel. 571 443 140

barbara.sadowska@pb.edu.pl

Bydgoszcz

dr hab. inż. Jadwiga BIZON-GÓRECKA, prof. UTP

Oddział PZITB w Bydgoszczy

ul. B. Rumińskiego 6, pok. 108 85-030 Bydgoszcz

tel./fax: (52) 322-54-92

pzitbbydg@outlook.com

jadwiga.bizon@wp.pl

Gdańsk

dr hab. inż. Elżbieta URBAŃSKA-GALEWSKA, prof. nadzw. PG

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 17 51, 347 10 47

ugalew@pg.gda.pl

elzbieta.urbanska-galewska@wilis.pg.gda.pl

Gliwice

dr hab. inż. Jacek HULIMKA,
prof. nadzw. PŚl

Politechnika Śląska

Wydział Budownictwa

Katedra Inżynierii Budowlanej

ul. Akademicka 5

44-100 Gliwice

tel. (32) 237 11 26

jacek.hulimka@polsl.pl

Kielce

dr hab. inż.
Barbara GOSZCZYŃSKA, prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. (41) 34 24 752

bgoszczynska@tu.kielce.pl

Koszalin

dr hab. inż.
Wiesława GŁODKOWSKA, prof. PK

Politechnika Koszalińska

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

tel. (94) 347 85 80, 347 85 05

glod@wbiis.tu.koszalin.pl

Kraków

prof. dr hab. inż. Tadeusz TATARA

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Inżynierii Lądowej

Prorektor ds. nauki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

tel. (12) 628 23 48

ttatara@usk.pk.edu.pl

Lublin

prof. dr hab. inż.
Ewa BŁAZIK-BOROWA

Politechnika Lubelska

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Mechaniki Budowli

ul. Nadbystrzycka 40

20-618 Lublin

tel. (81) 538 44 35

e.blazik@pollub.pl

Łódź

dr hab. inż. Renata KOTYNIA,
prof. PŁ

Politechnika Łódzka

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Prodziekan ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką

al. Politechniki 6

90-924 Łódź

tel. (42) 631 38 70

renata.kotynia@p.lodz.pl

Olsztyn

dr hab. inż. Leszek MAŁYSZKO,
prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Instytut Budownictwa

Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

ul. Heweliusza 4

10-724 Olsztyn

tel. (89) 523 47 81

leszek.malyszko@uwm.edu.pl

Opole

prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

Politechnika Opolska

Wydział Budownictwa

Katedra Fizyki Materiałów

ul. Katowicka 48

45-061 Opole

tel. (77) 449 85 54

j.wyrwal@po.opole.pl

Poznań

dr hab. inż. Tomasz BŁASZCZYŃSKI,
prof. nadzw. PP

Politechnika Poznańska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Instytut Konstrukcji Budowlanych

ul. Piotrowo 5

60-965 Poznań

tel. (61) 665 28 61

tomasz.blaszczynski@opal.info.pl

tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl

Rzeszów

dr hab. inż. Lucjan ŚLĘCZKA,
prof. PRz

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Prodziekan ds. Kształcenia

ul. Poznańska 2

35-084 Rzeszów

tel. (17) 865 17 54

sleczka@prz.edu.pl

Szczecin

dr inż. Tomasz Wróblewski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

Zakład Teorii Konstrukcji

al. Piastów 50

71-310 Szczecin

tel. (91) 449 42 79

wroblewski@zut.edu.pl

Warszawa

dr hab. inż. Elżbieta SZMIGIERA, prof. PW

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

al. Armii Ludowej 16

00-637 Warszawa

tel. (22) 825 65 32

eds@il.pw.edu.pl

e.szmigiera@il.pw.edu.pl

Wrocław

prof. dr hab. inż. Ryszard KUTYŁOWSKI

Politechnika Wrocławska

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Zakład Wytrzymałości Materiałów

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

tel. (71) 320 23 79

ryszard.kutylowski@pwr.edu.pl

Zielona Góra

dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ

Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Instytut Budownictwa

Zakład Konstrukcji Budowlanych

ul. prof. Z. Szafrana 1

65-516 Zielona Góra

tel. (68) 328 25 27

J.Marcinowski@ib.uz.zgora.pl

Konkurs

W trakcie Konferencji będzie zorganizowany konkurs na najlepszy samodzielny referat młodego naukowca, który w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35 roku życia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody indywidualne.

Laureat I. nagrody otrzyma zwrot kosztów udziału w konferencji.