63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Krynica Zdrój, 17-22.09.2017

.

O konferencji

Relacja z Konferencji

63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa została zorganizowana przez Instytut Techniki Budowlanej w dniach 17-22 września 2017 roku w Krynicy Zdroju. Konferencja jest corocznym wydarzeniem o szczególnym znaczeniu i prestiżu, które łączy środowisko naukowe i akademickie ze światem praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw. Czołowi przedstawiciele obydwu gremiów wspólnie działają na rzecz rozwoju sektora budownictwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonał dr inż. Robert Geryło – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej. Następnie głos zabrali przedstawiciele patronów honorowych i organizatorów, w tym:

- Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- Roman Sobczak – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
- prof. Kazimierz Furtak – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,
- prof. Maria Kaszyńska – Przewodnicząca Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
- Ryszard Trykosko – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
- prof. Zbigniew Kledyński – Wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gościem konferencji był Dariusz Reśko – burmistrz Krynicy Zdroju.


Podczas otwarcia konferencji wręczono nagrody i medale PZITB następującym osobom:

- dr hab. inż. Izabela Skrzypczak - Nagroda PZITB im. prof. Wacława Żenczykowskiego,
- dr hab. inż. Tomasz Lipecki - Nagroda PZITB im. prof. Stefana Bryły,
- prof. dr inż. Andrzej S. Nowak - Medal PZITB im. prof. Stefana Kaufmana,
- prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga - Medal PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego,
- mgr inż. Karol Kalinowski - Nagroda PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie praktycznej,
- dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka - Nagroda PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie naukowej.


Wzorem lat ubiegłych, konferencja składała się z dwóch części:

Część problemowa, której tematem przewodnim były INNOWACYJNE WYZWANIA TECHNIKI BUDOWLANEJ. Wygłoszono dwadzieścia siedem referatów oraz cztery wykłady specjalne w sześciu głównych obszarach tematycznych:

- obiekt budowlany - aspekty środowiskowe i społeczne,
- budynki i energia,
- konstrukcje budowlane,
- przegrody budowlane,
- inżynieria materiałów budowlanych,
- inżynieria przedsięwzięć budowlanych.

Referaty części problemowej konferencji zostały opublikowane w liczącej blisko 700 stron monografii wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.


Część ogólna, która objęła PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA. Dwadzieścia dwie sesje tej części dotyczyły:

- budownictwa ogólnego,
- fizyki budowli,
- geotechniki,
- inżynierii komunikacyjnej,
- inżynierii materiałów budowlanych,
- inżynierii przedsięwzięć budowlanych,
- konstrukcji betonowych,
- konstrukcji metalowych,
- mechaniki konstrukcji i materiałów,
- budownictwa hydrotechnicznego.

Sto pięć referatów części ogólnej zostało opublikowanych w czasopismach: Materiały Budowlane, Acta Scientiarum Polonorum seria Architectura oraz JCEEA (Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury).


Rozstrzygnięto konkurs na najlepszy referat młodego naukowca, tj. samodzielnego autora referatu, który w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35. roku życia. Nagrody indywidualne otrzymali laureaci konkursu: dr inż. Piotr Woźniczka (Politechnika Krakowska), dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna (Politechnika Warszawska filia w Płocku), dr inż. Tomasz Pytlowany (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie).


Podczas konferencji odbyły się posiedzenia: Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Sekcji Konstrukcji Metalowych i Sekcji Konstrukcji Betonowych, a także zebranie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Grupy Roboczej Komitetu Technicznego ISO TC98.


Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 250 osób.


PODZIĘKOWANIE
od Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Pobierz plik .PDF szczegółowy program konferencji

Pobierz plik .PDF wycieczka techniczna - zaproszenie

PATRONAT HONOROWY

Organizatorzy

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK, Politechnika Krakowska - Przewodniczący
prof. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Antoni BIEGUS, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Jan BIEŃ, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA, prof. PL, Politechnika Lubelska
prof. dr hab. inż. Andrzej M. BRANDT, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI, Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. Dariusz GAWIN, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Marian GIŻEJOWSKI, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Józef GŁOMB, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Kazimierz GWIZDAŁA, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. PL, Politechnika Lubelska
prof. dr hab. inż. Oleg KAPLIŃSKI, Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Michał KNAUFF, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. inż. Piotr KONDERLA, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI, Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Zbigniew LECHOWICZ, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. inż. Czesław MIEDZIAŁOWSKI, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Henryk NOWAK, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ, Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. Anna SOBOTKA, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI, prof. IBW, Instytut Budownictwa Wodnego PAN
prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Szczepan WOLIŃSKI, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Robert Geryło - Przewodniczący, nadzór nad częścią problemową
dr inż. Krzysztof Kuczyński – Wiceprzewodniczący ds. części ogólnej
mgr Joanna Krzemińska – Wiceprzewodniczący ds. formalno-prawnych
mgr Anna Pachman – Sekretarz
mgr inż. Marzena Jakimowicz
dr inż. Michał Piasecki
dr inż. Artur Piekarczuk
dr inż. Ewa Sudoł
dr inż. Paweł Sulik

BIURO KONFERENCJI

Adres: Instytut Techniki Budowlanej
Dział Marketingu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
E-mail: krynica2017@itb.pl
Tel.:

695 351 438
22 579 61 32
22 579 63 78

Fax: 22 579 64 79

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSOR GŁÓWNY

PARTNER MERYTORYCZNY

SPONSOR

FUNDATOR NAGRÓD

PATRONAT MEDIALNY

Komunikaty

Pobierz plik .PDF Komunikat nr 1

Pobierz plik .PDF karta zgłoszenia udziału / referatu

Pobierz plik .PDF Komunikat nr 2