63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Krynica Zdrój, 17-22.09.2017

.

TERMINY ORGANIZACYJNE

Terminy organizacyjne

05.06.2017

Przesłanie decyzji o przyjęciu referatu na część ogólną Konferencji (drogą elektroniczną)

12.06.2017

Przesłanie poprawionej wersji referatu do Komitetu Organizacyjnego

28.06.2017

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej dla autora lub jednego ze współautorów referatu

28.07.2017

Zgłoszenie uczestnictwa oraz wniesienie opłaty konferencyjnej dla pozostałych uczestników

05.09.2017

Przesłanie prezentacji do Komitetu Organizacyjnego prezentacji w formacie.ppt.

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI

Pobierz plik .PDF WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI PPT

Pobierz plik .JPG LOGO KONFERENCJA KRYNICA 2017