63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Krynica Zdrój, 17-22.09.2017

.

Warunki uczestnictwa

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach i wydarzeniach konferencyjnych, drukowaną i elektroniczną wersję materiałów konferencyjnych oraz innych materiałów związanych z Konferencją.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.

Zakres uczestnictwa

Termin wpłaty do 30.03.2017

Termin wpłaty do 28.06.2017

Cała konferencja

1000 zł + 23% VAT

1050 zł + 23% VAT

Cała konferencja dla osoby w wieku poniżej 35 lat*

700,00 zł + 23% VAT

750,00 zł + 23% VAT

Cała konferencja dla osoby bez materiałów konferencyjnych

700,00 zł + 23% VAT

750,00 zł + 23% VAT

* dotyczy autorów samodzielnych prac przyjętych do druku, którzy w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończyli 35. roku życia.


W przypadku rezygnacji z udziału w terminie do 28.06.2017 r. koszty uczestnictwa zostaną zwrócone w całości. Po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane, a materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą.


Miejsce konferencji: Hotel KRYNICA****, Park Sportowy 3, 33-380 Krynica Zdrój.

Dla uczestników Konferencji została przygotowana oferta specjalna dotycząca zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy Konferencji dokonują rezerwacji we własnym zakresie bezpośrednio w hotelu.


Konto bankowe

Instytut Techniki Budowlanej

Bank PEKAO S.A.

Nr: 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568

NIP 5250009358